CZY MASZ UKOŃCZONE 18 LAT?
TAK / NIE


ARE YOU 18 YEARS OLD?
YES / NO
Warzymy piwo metodami rzemieślniczymi – własnoręcznie, bez użycia technologii, które przyspieszają produkcję.
Oprócz produktu chcemy oferować ideologię – piwną rewolucję. To hasło wyraża sprzeciw dla bylejakości rynku, chęć wyróżnienia się na tle konkurencji oraz negację zasad przyjętych przez branżę. Naszym celem jest też „walka z piwną nudą”. Dlatego będziemy warzyć dużo, różnych stylów piwa, niektóre z nich jako pierwsi w Polsce.